Haastattelu

16.7.2021

Eurocities – Kylli-hankkeen esittelyvideot

Tuotimme Vantaan kaupungin houstaamaan virtuaaliseen vertaisoppimistapahtumaan esittelyvideot Vantaasta sekä Kylli-hankkeesta. Hanke on Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialojen kolmivuotinen yhteishanke. V‍antaan Kylli eli kulttuuriympäristölinjaukset […]
3.9.2019

Keinot ja arvot – haastatteluvideo

Toimimme Viestintävalkean tuotantokumppanina Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannossa kahden asiantuntijahaastatteluja sisältävien videoiden tuotannossa. Videot kertovat kestävien julkisten elintarvikehankintojen arvoista, hyödyistä ja keinoista. Videoiden kohderyhmänä ovat mm. kuntapäättäjät, […]
18.4.2018

Innovaatiopalkinto – haastatteluvideot

Kemianteollisuus ry tarvitsi videoita joka toinen vuosi jaettavan Innovaatiopalkinnon viestinnän tueksi. Tuotimme heille neljä haastatteluvideota, joissa palkintoehdokkaat saavat kertoa omin sanoin innovaationsa merkittävyydestä. Videot tuotettiin lyhyessä […]
21.2.2017

Vaasan Yliopisto – Haastatteluvideo

Haastattelimme Vaasan Yliopiston markkinointitarpeisiin ylipiston alumneja, eli yliopistossa aiemmin opiskelleita henkilöitä. Haastattelujen pohjalta koostettiin viisi testimoniaalivideota, yksi jokaisesta koulutushaarasta ja yksi kaiken kokoava fiilisvideo. Tiina Ramsila […]
22.3.2016

STUL: Valistusvideot

Toteutimme Sähkö- ja teleurakoitsijaliitolle viiden videon kokonaisuuden, jonka video-osuudet kuvattiin kevyellä inserttimäisellä otteella yhden päivän aikana radiojuontaja Sami Kurosen kotona. Kokonaisuutta ryyditettiin 2D-animaatio-osuuksilla, joiden kautta videoiden […]
10.3.2016

Paroc – Asiakastestimoniaalivideo

Digital Illustrated tarvitsi käyttöönsä videon, jolla viestiä tehokkaasti asiakastilaisuudessa toteuttamiensa Microsoft-pilvipalveluiden hyödyistä. Referenssiprojektiksi valikoitui Parocille toteutettu CRM-kokonaisuus. Ohessa Digital Illustratedin toimitusjohtaja Petri Säkkinen kertoo kuinka projekti […]
4.12.2014

Kemianteollisuus ry – Esittelyvideo

Teimme keväällä 2014 Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnosta promootiovideon sekä esittelyvideot neljästä palkintoehdokkaasta. Videoiden tavoitteena oli saada näkyvyyttää palkinnolle ja palkintoehdokkaille.