Kuvitus

Kuvituksessa yhdistyy graafinen suunnittelu ja taide. Kuvituksen avulla voidaan luoda yritykselle täysin personoitu tyyli, joka erottuu edukseen. Visualisoinnin ja kuvituksen avulla voidaan esittää monimutkaisia tai vaikeasti valokuvattavia kohteita. Kuvittajan kynästä lähtevä jälki toimii johtoajatuksena ja rajoittavat tekijät johtuvat harvemmin fysiikan sääntöjen rajoituksista. Voidaan näyttää miltä tuote näyttää rannalla Afrikassa tai suurkaupungissa Amerikassa, ilmasta, maalta, mereltä ja seinän läpi.

Kuvitus

Kuva kertoo enemmän, kuin tuhat sanaa. Vanha sanonta, mutta pätee edelleen. Monia asioita saattaa olla vaikea kuvata tai valokuva ei ehkä ole aina paras ratkaisu. Kuvituksien avulla voidaan vaivattomasti kertoa ja kuvata asioita visuaalisin keinoin. Samalla tavalla kuin animaatioissa, niin myös yksittäisissä kuvitetuissa kuvissa voidaan pienellä budjetilla näyttää hyvin monimutkaisiakin asioita. Ja siinä missä kuvaukset ja niiden järjestelyt ovat usein hankalia ja aikaa vieviä kokonaisuuksia, kuvituksissa ja animaatioissa asiat ovat toisin.

Kuvasta on mahdollista rajata pois kaikki sivuseikat ja keskittyä vain olennaisen näyttämiseen. Näin välitettävä informaatio on todella tehokasta. Kuvituksiin on mahdollista tuoda huumoria ja organisaation ilmettä juuri siinä määrin kuin organisaation ohjesäännöt sallivat. Monipuolisuus ja rajattomuus ovat ehdottomasti kuvituksien vahvuus.

Soveltamiskohteita on rajattomasti aina tuote-esittelyistä kokonaisten maailmojen visualisointiin ja konseptien viestintään. Käytännössä asiat pystytään kuvaamaan juuri niistä kuvakulmista joista halutaan, vaikka avaruudesta käsin. Visuaalinen kerronta voi olla äärimmäisen realistista tai erittäin abstrahoitua. Asiat voidaan esittää esimerkiksi konsolipeleistä tutulla low-poly-grafiikalla tai ihan pelkkinä rautalankamalleina. Ja kuten todettua, taivaskaan ei tässä kerrontatyylissä ole rajana.

Infograafit

Infografiikalla on mahdollista esittää monimutkaisiakin asioita visuaalisesti kiinnostavalla tavalla. Infografiikka on helposti ymmärrettävää ja sillä voidaan havainnollistaa asioita aina journalistisista sisällöstä tieteelliseen ja markkinointiviesteistä taiteellisempiin projekteihin. Meillä on vahva ymmärrys siitä kuinka infografiikka pitää luoda, jotta se on nopeasti hahmotettavissa ja viestin ymmärtäminen mahdollisimman helppoa.

Milloin infografiikkaa?

Mikäli organisaatiossa on tarve kertoa jotain nopeasti ja yksinkertaisesti, on mahdollista kiteyttää asia yhteen kuvaan. Monesti infografiikka pitää sisällään lukuja ja käppyröitä, mutta myös esimerkiksi yrityksen historiikki on mahdollista kertoa infografiikkana. Tuolloin hyvä ratkaisu voi olla vaikkapa aikajana. Takavuosien infografiikka-hurmos on kuitenkin jäänyt jo taakse. Infografiikan tekeminen itsessään ei takaa viestille valtaisia katsojalukuja, vaan olennaista on, että viestin ydinkohderyhmä kiinnostuu. Toisin sanoen, infografiikka on erityisen hyvä ratkaisu silloin, kun kohderyhmä on tarkkaan määritelty ja tiedosa on myös kanavat, joilla heidät tavoittaa. Sisäisen viestinnän kohdalla kohderyhmä voisi olla organisaation omat työntekijät ja kanava, jolla heidät tavoitetaan, esimerkiksi intranet.

Infografiikan mahdollisuudet

Infografiikkaa on mahdollista levittää esimerkiksi sähköpostin mukana, verkkosivuilla ja erilaisissa sosiaalisen median palveluissa, kuten Pinterest, Facebook ja Instagram. Säilyäkseen luettavana infograafista tulee resoluutioltaan suuri. Näin sen lukeminen ei onnistu kunnolla Facebookin tai Instagramin sisällä. Kannattaakin jakaa infograafista näillä välineillä vain pieniä tiisereitä kiinnostuksen herättämiseksi. Kuva itsessään voi olla vaikkapa organisaation verkkosivuille tallennettuna ja kaikki liikenne ohjataan sinne myös some-kanavista. Tällöin lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla: saadaan tiedosto näkyviin hyvällä resoluutiolla ja houkutellaan sivustolle aiheesta kiinnostuneita kävijöitä.

Mitä infografiikalla voi sanoa?

Viestin määrittelyssä on hyvä muistaa, että yhdessä kuvassa ei tarvitse kertoa kaikkea, vaikka infografiikka siihen monia muita tekniikoita paremmin soveltuukin. Yksi infograafi per aihe on hyvä nyrkkisääntö. Yrityksen talousluvut ja liiketoimintastrategia voivat tukea toisiaan, kun taas uusi tuote ja uusi henkilöstöstrategia eivät välttämättä kuulu samaan kuvaan. Sujuvat siirtymät otsikosta toiseen tekevät infograafista hyvän, kiinnostavan ja nokkelan. Ilman nokkeluutta, infograafi on helposti vain liuta PowerPoint-slideja aseteltuna jonoon. Kaikkien asioiden välille on mahdollista rakentaa aasinsiltoja – ja siinä me olemme apuna.

Kuinka liikkeelle infografiikan kanssa?

Ihan alkuun kannattaa pohjustaa yhdelle sivulle seuraavat asiat: 1. kenelle viesti halutaan välittää 2. mitä tämän ryhmän halutaan ymmärtävän 3. mitkä asiat halutaan tuoda esille. Monesti infografiikassa on paljon lukuja, jotka avataan innovatiivisin kuvituksin. Nämä luvut on hyvä olla selvillä ja mahdollisesti myös niiden väliset yhteydet. Ja niin kuin lukujen kohdallakin, myös ihmisten ja asioiden väliset asiat voi avata jo valmiiksi prosessikaavioon, joka auttaa hahmottamaan kerrottavaa kokonaisuutta. Hyviä työkaluja prosessikaavion tekemiseen ovat esimerkiksi ilmainen https://www.draw.io/ ja maksullinen https://www.lucidchart.com. Kun lähetät meille prosessikaavion suunnitellusta infograafista, me kerromme mitä sen tuottaminen maksaa.

Yleisön tunteminen on tärkeää

Ennen uuden sisällön luomista on kannattaa identifioida, kenelle sisältöä tuotetaan ja millaisessa tilanteessa sitä luetaan. Tuolloin sisällöstä tulee kohdennetumpaa ja se on myös lukijalleen hyödyllisempää.

Kiinnostuitko?

Kaipaatko apua kuvituksien tai infografiikan suunnittelussa? Autamme mielellämme. Soita numeroon 010 83 83 600 tai täytä alla oleva lomake ja otamme sinuun yhteyttä.