STEK – Tietoturvaton matka -animaatio
7.10.2020
Kotimaiset marjat – TV-mainos
24.2.2021

Vantaan kaupunginmuseo

Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttely

 

Näyttelysuunnittelu & mediasisällöt

 
Toteutimme näyttely- ja mediasuunnitelmat sekä mediasisällöt Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttelyyn, joka avautui Vantaan kaupunginmuseossa marraskuussa 2020. Näyttelyn näkökulmana on kulttuuriympäristö eli kaikki, mikä ympärillämme on ihmisten tekemää tai muokkaamaa. Smile tuotti näyttelyyn laajasti erilaisia videosisältöjä, kuten kaksi dokumenttia, eläviä potretteja ja animoidun aikajanan, joiden kautta käsitellään Vantaan historiaa sekä vantaalaisuutta.
 

Tarve

Tavoitteena oli kertoa vantaalaisuudesta kiinnostavien sisältöjen ja elämyksellisyyden kautta, ja lisäksi hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia materiaaleja, kuten esineitä ja valokuvia. Näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa tuli ottaa huomioon faktisten asioiden lisäksi tietysti myös asiakkaan näkökulma. Vantaan kaupunginmuseon projektissa halusimme tehdä asioita uudesta näkökulmasta. Vaikka yrityksemme pitkä kokemus painottuu audiovisuaalisiin sisältöihin, yritysviestintään ja -markkinointiin, näyttelyn suunnittelussa ja sisältöjen toteutuksessa löysimme yllättävän monta yhtymäkohtaa. Kyse ei ollut vapaammat kädet antavasta taidenäyttelystä, vaan tarkkoja yksityiskohtia sisältävästä asiantuntijatietoa välittävästä näyttelykokonaisuudesta.

Ratkaisu

Lapset ovat tärkeä kohderyhmä ja heille haluttiin näyttää museo kiinnostavana paikkana. Aikuiset puolestaan haluavat tiedon lisäksi myös elämyksiä. Tänä päivänä museot kilpailevatkin yhä enemmän erilaisten elämysten kanssa. Museoon ei lähdetä tylsistymään vaan siellä halutaan kokea ja viihtyä. Myös sosiaalinen media on tullut keskeiseksi osaksi museoita. Somen avulla voidaan jakaa oma museoelämys myös muiden kanssa. Projekti lähti liikkeelle näyttelysuunnitelman rakentamisella. Ensimmäiset luonnokset näyttelysisällöstä olivat lennokkaita. Näyttelyyn haluttiin tuoda elämyksellisyyttä ja näyttävyyttä koronan tuomien raamien puitteissa. Näyttelyn sisältö vitriinejä, projisointeja ja tapetteja myöden on Smilen suunnittelema.
 
 

Dokumentit

Näyttelyssä on esillä myös Smilen tuottamat dokumenttielokuvat Vantaalaisesta kulttuuriympäristöstä. ”Tärkeintä dokumenteissa oli saada vangittua aidot sensuroimattomat reaktiot Vantaalaisuudesta. Aiheina identiteetti ja kulttuuriympäristö ovat sellaisia, jotka nivoutuvat hienosti yhteen. Vantaalainen identiteetti tai kulttuuriympäristö ei ole pelkästään Tikkurila, Myyrmäki tai Helsinki-Vantaan lentokenttä. Vantaa on yllättävän laaja ja tämä tuli ottaa huomioon myös visualisoinneissa”, kommentoi kuvaajana ja ohjaajana toiminut Santtu Miikkulainen.

Vantaalainen kulttuuriympäristö


Vantaalainen identiteetti


Mediasisällöt


Animoitu aikajana


"Vantaan kaupunginmuseolle on valikoitunut perinteisesti arkkitehtejä, lavastajia ja graafikoita. Meillekin tämä oli tosi uutta lähteä toteuttamaan näyttelyä yrityksen kanssa, jonka aiempi tekeminen on painottunut enemmän audiovisuaaliselle puolelle. Saimme uusia tuoreita ideoita näyttelyn toteutukseen."

- Maiju Hautamäki, Vantaan kaupunginmuseo