kontti

7.12.2015

Huolinta- ja logistiikkaliitto: Markkinointivideo

Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry (SHLL) on Suo­mes­sa toi­mi­vien huo­lin­ta- ja lo­gis­tiik­kay­ri­tys­ten elin­kei­no- ja työ­mark­ki­na­po­liit­ti­nen etu­jär­jes­tö. Lii­tol­la on n. 70 jä­se­ny­ri­tys­tä, jot­ka työl­lis­tä­vät yh­teen­sä noin 5000 […]