haastatteluvideo

16.7.2021

Eurocities – Kylli-hankkeen esittelyvideot

Tuotimme Vantaan kaupungin houstaamaan virtuaaliseen vertaisoppimistapahtumaan esittelyvideot Vantaasta sekä Kylli-hankkeesta. Hanke on Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialojen kolmivuotinen yhteishanke. V‍antaan Kylli eli kulttuuriympäristölinjaukset […]
3.9.2019

Keinot ja arvot – haastatteluvideo

Toimimme Viestintävalkean tuotantokumppanina Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannossa kahden asiantuntijahaastatteluja sisältävien videoiden tuotannossa. Videot kertovat kestävien julkisten elintarvikehankintojen arvoista, hyödyistä ja keinoista. Videoiden kohderyhmänä ovat mm. kuntapäättäjät, […]
18.4.2018

Innovaatiopalkinto – haastatteluvideot

Kemianteollisuus ry tarvitsi videoita joka toinen vuosi jaettavan Innovaatiopalkinnon viestinnän tueksi. Tuotimme heille neljä haastatteluvideota, joissa palkintoehdokkaat saavat kertoa omin sanoin innovaationsa merkittävyydestä. Videot tuotettiin lyhyessä […]
21.2.2017

Vaasan Yliopisto – Haastatteluvideo

Haastattelimme Vaasan Yliopiston markkinointitarpeisiin ylipiston alumneja, eli yliopistossa aiemmin opiskelleita henkilöitä. Haastattelujen pohjalta koostettiin viisi testimoniaalivideota, yksi jokaisesta koulutushaarasta ja yksi kaiken kokoava fiilisvideo. Tiina Ramsila […]